Zarządzanie Energią Życiową -
coaching indywidualny

Jeśli:

  • odczuwasz syndrom wypalenia zawodowego,
  • masz poczucie ciągłego przytłoczenia,
  • żyjesz w permanentnym stresie lub
  • chcesz zadbać o harmonię i równowagę w życiu,
O coachingu
O mnie

Etapy Coachingu Zarządzania Energią Życiową:

Etap 1. Spotkanie wstępne.

Podczas pierwszego spotkania wypełnisz kwestionariusz dotyczący zarządzania energią życiową. Analiza odbywa się w podziale na konkretne obszary: ciało, umysł, emocje, duchowość. Dopiero po dokonaniu takiej analizy będziemy mogli przejść do ustalenia kierunków Twojej pracy coachingowej.

Etap 2. Sesje coachingowe.

Cały program to 8 (1,5h) sesji, odbywających się regularnie co 2 tygodnie. Podczas spotkań pracować będziesz nad swoimi celami z 4 powyższych obszarów oraz uczyć się metod zarządzania swoją życiową energią, tak by jak najpełniej korzystać z nich po zakończonym procesie.

Metody, których Cię nauczę to: narzędzia coachingowe, trening indywidualny, praca z kartami.

Etap 3. Spotkanie podsumowujące.

Ostatnim etapem programu jest porównanie wyników kwestionariusza zarządzania energią życiową przed coachingiem i po nim oraz ewaluacja procesu.

Twoje główne korzyści

  • zadbanie o swój dobrostan,
  • zrozumienie własnych mechanizmów funkcjonowania,
  • zmiana schematów myślenia oraz postępowania,
  • wypracowanie zdrowych nawyków,
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami,
  • osiągnięcie większego spokoju i poczucia zadowolenia z życia.
Zobacz również
Warsztaty wellbeing
Zobacz również
Zarządzanie Energią Życiową
Language